Learn2Work
En ny tilgang til fodtøjs træning. Dette projekt har til formål at tilpasse metoden fra den danske produktionsskole model til at tiltrække unge til teknisk fodtøj karriere.

Hvorfor?

Antallet af europæiske unge som hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse er ikke mindsket det sidste årti. Den seneste OECD undersøgelse “An Education at a Glance 2014” viser, at de såkaldte “neither-nor” udgør næsten 19 % af de europæiske 15-25-årige.
Dette projekt tager fat i to vigtige problematikker, som har brug for en løsning: På den ene side, behovet for at få NEETs i en uddannelse, som tiltaler dem og som har karrieremuligheder, og på den anden side behovet for kvalificeret arbejdskraft indenfor skotøjsindustrien.
Hvilken målgruppe?
Fokus vil være på de såkaldte NEETs – altså unge i alderen 16-26, som hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse. Målgruppen kan eventuelt også være 26-29 årige, da denne målgruppe, i de lande, hvor projektet skal implementeres, også kæmper med lav beskæftigelse.

PARTNERE

RESULTATER

FORVENTNINGER

PRODUKTIONSSKOLEMODELLEN: TILPASNING- OG OVERFØRSELSRAPPORT

Aktiviteter:
– Etablere en fælles forståelse af produktionsskoler
– Besøg og præsentation af Produktionsskolemodellen
– Tilpasning af Produktionsskolemetodologien og definition af en “overførselsmodel” til partnerlandene

SKOTØJSINDUSTRIEN: TENDENS- OG BEHOVSRAPPORT

Aktiviteter:
– Specificering af bruger- og industribehov
– Transnational undersøgelse af sektorspecifikke tendenser
– Vurdering af jobmuligheder i skotøjsindustrien: Undersøgelse og Interviews.

UNDERVISNINGSMIDLER OG CURRICULUM

Aktiviteter:
– Definering af curricula orienteret mod skotøjsindustrien
– Specificering af de pædagogiske rammer baseret på produktionsskolemodellen
– Tilpasning af metoder og materialer
– Definition af tekniske og praktiske øvelser

VEJLEDNINGER TIL RÅDGIVERE OG LÆRERE

Aktiviteter:
– Værktøjer til og træning af lærere og rådgivere
– Udvikling af vejledning til rådgivere
– Udvikling af vejledning til lærere

ANALYSE OG RESULTATER AF TESTFASERNE

Aktiviteter:
– Forberedelse af workshops
– Inddragelse af brugere
– Testfase og implementering i Portugal, Italien og Spanien

KVALITETSPLAN OG KONSEKVENSANALYSE

Aktiviteter:
– Etablere en Kvalitetsplan
– Løbende kontrol og evaluering

Retningslinjer til Udbredelse af Produktionsskole-metodologien på tværs af Regioner

Aktiviteter:
– Etablering af Formidlings- og Kommunikationsplan for fremtidig samarbejde
– Kommunikation med nationale myndigheder for at fremme og anerkende en tilpasset produktionsskolemodel
– Definering af Anvendelsesaftale

MODTAGERE

FORMIDLING

FRI ADGANG

BÆREDYGTIGHED

learn2work@editvalue.com

Alle er velkomne til at kontakte os!
Edit Value
Praceta João Beltrão. Nº16
4715-292 Braga
Portugal
www.editvalue.com
CTCP
Rua de Fundões – Devesa Velha
3700-121 São João da Madeira
Portugal
www.ctcp.pt
PSF
Daemningen 33 2 tv
7100 Vejle
Denmark
www.psf.nu
INESCOP
Poligono Industrial Campo Alto
03600 Elda (Alicante)
Spain
www.inescop.es
Think Young AIBSL
Pl.du Luxembourg 6
1050 Brussels
Belgium
www.thinkyoung.eu
CEC
Rue de la Science 14B
1040 Brussels
Belgium
www.cec.footwearindustry.eu
Arsutoria School s.r.l
Via Ippolito Nievo 33
20145 Milano
Italy
www.arsutoriaschool.com